Căng da – Trước & Sau

Hình ảnh trước và sau dich vụ căng da tại Adoraspa, tùy thuộc vào cơ địa mỗi người

(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)

 

(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)

 

(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)

 

(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)