Giảm béo – Trước & Sau

Hình ảnh trước và sau dich vụ giảm béo tại Adoraspa.

1. Giảm béo vùng vai

vai

(*)

vai 2

(*)

2. Giảm béo vùng lưng

lung

(*)

lung 2

(*)

3. Giảm béo vùng bụng

bung

(*)

bung 2

(*)

4. Giảm béo vùng eo

eo

(*)

eo 2

(*)

5. Giảm béo vùng mông

mong

(*)

mong 2

(*)

6. Giảm béo vùng đùi

dui

(*)

dui 2

(*)

7. Giảm béo vùng bắp tay

bap tay

(*)

bap tay 2

(*)

8. Giảm béo vùng bắp chân

bap chan

(*)

bap chan 2

(*)

*: Lưu ý hiệu quả trước sau có thể phụ thuộc vào cơ địa của từng khách hàng