Hình ảnh trước và sau phun xăm

11752484_992948680737987_1671389844434784653_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
11745916_988262287873293_2449505550436833946_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
11745415_990637000969155_4856828937892939630_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
11698870_986191211413734_4749859843854833578_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
11667457_992949867404535_317988091211105723_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
11393187_971218686244320_4337607099956462947_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
11264585_989957187703803_8285898413138120849_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
11254018_992949814071207_8907084584924725228_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
11127503_937751406257715_1023442942521763779_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
11107169_976108262422029_679824234407590478_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
10255689_972369452795910_5618811873667904540_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
10426165_969092946456894_3699493119382062450_n
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)