PHUN MÀY PHẨY SỢI – CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

PHUN MÀY PHẨY SỢI – CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

CÂU 1: MÌNH ĐANG MANG BẦU NÊN PHẢI HẠN CHẾ TRANG ĐIỂM. MÌNH MUỐN LÀM LÔNG MÀY PHẨY SỢI ĐỂ TRÔNG BỚT NHỢT NHẠT LIỆU CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG? Đối với người mang bầu và mẹ sau sinh, các …

1 2