Triệt lông bằng công nghệ Super Diamond Laser

Triệt lông bằng công nghệ Super Diamond Laser

Super Diamond Laser 2015 là công nghệ mới về triệt lông đang được Hệ thống Adora Skincare & Luxury áp dụng, giúp xóa tan đi nỗi lo “vi ô lông” của tất cả phụ nữ với mọi tình trạng da, …